Защо се налага да изключим смартфона си по време на самолетен полет

да изключим смартфона си по време на самолетен полет

Най-вероятно всеки знае, че преди излитане на самолета стюардесите извършват рутинно запознаване на пътниците с най-важните условия и информация за безопасен полет. Това включва начина на ползване на коланите, маските за въздух, всички изходи на самолета, самия модел и технически характеристика на аероплана и не на последно място правилата за ползване на електронни устройства като смартфони, обикновенни gsm апарати или дори таблети и лаптопи.

И както сте забелязали едно от задължителните условия при излитане и кацане е да изключите своето мобилно устройство или поне да активирате самолетен режим.

Защо се налага да изключим телефона по време излитане и кацане?

Причината, поради която пътниците трябва да изключат своите смартфони и други мобилни устройства по време на излитане и кацане, е да се предотвратят смущения в комуникационните и навигационните системи на самолета.

Смартфоните и другите мобилни устройства излъчват радиосигнали, които могат да попречат на комуникационните и навигационните системи на самолета, особено по време на критични фази на полета като излитане и кацане. Тези радиосигнали могат потенциално да причинят грешки в системите на самолета, което може да доведе до инциденти или други опасни ситуации.

Въпреки че вероятността от смущения е относително ниска, авиокомпаниите и авиационните власти предприемат предпазлив подход, за да гарантират безопасността на всички пътници и екипаж. Изключването на всички електронни устройства по време на излитане и кацане е стандартна предпазна мярка за минимизиране на риска от смущения и осигуряване на безопасни полетни операции.

Важно е да се отбележи, че през последните години много авиокомпании започнаха да позволяват на пътниците да използват определени електронни устройства като смартфони и таблети по време на полет, стига да са превключени на „самолетен режим“ или „тих режим“. Тези режими деактивират възможностите на устройството за предаване на радиосигнали, като по този начин намаляват риска от смущения. Всяка авиокомпания и авиационен орган обаче има свои собствени политики и насоки относно използването на електронни устройства по време на полет, така че е важно да следвате конкретните инструкции, дадени от екипажа на авиокомпанията.